Goodness, Gracious!
Goodness, Gracious! , Gouache & collage, 24 x 20